Historia Parafii 

+48 67 254 71 81

„Rozliczenie budowy Kościoła w Chojnie”

Na podstawie powyższego dokumentu, na który można trafić przeglądając materiały archiwalne dotyczące powstawania parafii i budowy kościoła, można się zorientować, skąd nasi dziadowie mieli środki na budowę kościoła, bo wiadomo, że nie zawsze wystarczą dobre chęci.


ks. Korneliusz Metelski
(założyciel parafii)
01 października 1919 – 1923


ks. Teofil Poprawski
01 lipca 1923 – 1925


ks. Franciszek Kopeć
(budowniczy kościoła)
1925 – 1933

ks. Antoni Szymczak
1933 – 1936

ks. Ireneusz Szczerkowski
1936 – 1940 i 1946

ks. Kazimierz Dybski
1940 – 1941 i 1945 – 1946

ks. Mieczysław Posmyk
1946 – 1949

ks. Stanisław Lis
(inicjator wielu prac społecznych,
jako jedyny z byłych duszpasterzy parafii
spoczywa na cmentarzu w Chojnie)
1949 – 1985

ks. Andrzej Najdek
1985 – 1990

ks. Franciszek Stasik
1990 – 1994

ks. kanonik Paweł Pawlicki
1994 – …

Teren dzisiejszej parafii Chojno, należał do parafii w Biezdrowie. Położenie Chojna na prawym brzegu Warty na mało urodzajnych glebach, pomiędzy wydmami Puszczy Noteckiej i odcięcie przez Wartę od innych regionów nie sprzyjało nigdy zamożności mieszkańców.
Ważnymi czynnikami rozwoju wsi Chojno na przełomie wieku było:
- istnienie szkoły katolickiej w Chojnie - podlegała ona władzom kościelnym (proboszczowi parafii w Biezdrowie);
- uwłaszczenie chłopów w Chojnie;
- wybudowana linia kolejowa Poznań - Krzyż ze stacją kolejową w Mokrzu.