Zamów intencję - regulamin 

+48 67 254 71 81

Regulamin

"Zamów intencję przez internet"

 1. Zamawiający poprzez skorzystanie z odnośnika na strony systemu DotPay zgadza się z postanowieniami:
  a) niniejszego Regulaminu
  b) Regulaminu Serwisu DotPay
 2. Zamawiający po dokonaniu płatności w formularzu dostępnym na stronie www określa termin (datę i godzinę) mszy, której zamówienie dotyczy oraz podaje intencję. Dla szybkiej weryfikacji zamówienia zaleca się podanie numeru transakcji. Numer ten wyświetlony jest po dokonaniu płatności w przeglądarce, oraz dostępny jest poprzez potwierdzenie przesłane przez serwis DotPay na wskazany adres poczty elektronicznej.
 3. Wszystkie zamówienia będą realizowane w kościele parafialnym p.w. Chrystusa Króla w Chojnie. W okresie letnim również w kaplicy "Pod Dębem".
 4. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia we wskazanym terminie, zamówienie zostanie zrealizowane w najbliższym możliwym terminie, o czym zamawiający zostanie powiadomiony drogą elektroniczną. Brak sprzeciwu będzie oznaczał akceptację przez zamawiającego zmiany terminu. Zamawiający ma prawo do zmiany terminu realizacji zamówienia z zastrzeżeniem punktu 3.
 5. Zamawiający ma prawo do rezygnacji z zamówienia - wówczas uiszczona opłata zostanie zwrócona w całości.
 6. Przyjmujący zamówienie ma obowiązek weryfikacji zamówienia. Ewentualne wątpliwości będą wyjaśniane poprzez pocztę elektroniczną.
 7. W przypadku gdy Przyjmujący zamówienie podczas weryfikacji uzna, że treść intencji rażąco odbiega od ogólnie przyjętych zasad, zamówienie nie zostanie zrealizowane. Uiszczona opłata zostanie przekazana na cele charytatywne.
 8. Opłaty uiszczane podczas składania zamówienia traktowane są jako ofiara.
 9. Przyjmujący zamówienie może zmienić treść niniejszego regulaminu.
 10. Regulamin dostępny jest po kliknięciu odpowiedniego odnośnika na stronie z formularzem zamawiania.
 11. Regulaminy serwisu DotPay dostępne są na stronie serwisu Dotpay.pl (aby przejść do regulaminów DotPay kliknij tutaj).