Ogłoszenia duszpasterskie na XXV niedzielę zwykłą 

+48 67 254 71 81

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NA 25 NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ
20 września 2020r.

Dzisiaj XXV niedziela zwykła.

W każdej Mszy św.  - bez ograniczeń liczby wiernych – obowiązkowo należy zakryć zakryć usta i nos.
Msze święte o godzinie 8:00, 11:00 i 18:00
o godzinie 9:45  w Kaplicy „Pod Dębem”.

Dzisiaj zbiórka na Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Adama Mickiewicza i szkoły katolickie.

W dni powszednie Msza św. o godz. 19:00.

  1. Kontynuujemy lekturę Pisma św. w rodzinach. W tym tygodniu czytamy II List do Koryntian rozdz. XI.
  2. W dniu 18 września (poniedziałek) święto św. Mateusza.
  3. W dniu 27 września (niedziela) Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy.
  4. Zachęcamy do korzystania z prasy katolickiej wyłożonej na stoliku pod chórem.