Ogłoszenia duszpasterskie 

+48 67 254 71 81

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
na XXIV niedzielę zwykłą

17 września 2023r.

Dzisiaj XXIV niedziela zwykła.
Dzień Środków Społecznego Przekazu, Kwartalne dni modlitw z dzieci, młodzież i wychowawców.

Msze święte w kościele o godzinie 8:00 i 11:00 w kościele, oraz o godzinie 9:45 w Kaplicy pod Dębem.

Msze święte w ciągu tygodnia o godzinie 19:00.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
na XXIII niedzielę zwykłą

10 września 2023r.

Dzisiaj XXIII niedziela zwykła.

W Markowej na Podkarpaciu - Beatyfikacja rodziny Ulmów, zamordowanych przez Niemców za pomoc udzielaną ukrywającym się Żydom.

Msze święte w kościele o godzinie 8:00 i 11:00 w kościele, oraz o godzinie 9:45 w Kaplicy pod Dębem.

Msze święte w ciągu tygodnia o godzinie 19:00.