Ogłoszenia duszpasterskie 

+48 67 254 71 81

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
na Niedzielę Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

1 stycznia 2023r.

Dzisiaj Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi
- Światowy Dzień Modlitw o Pokój
- Nowy Rok 2023.

Msze święte o godzinie 9:00 i 11:00.
Msze święte w ciągu tygodnia o godzinie 17:00
.

Rodziny, które z różnych przyczyn nie mogły przyjąć kolędy  - prosimy o zgłaszanie się w celu wyznaczenia terminu spotkania.