Ogłoszenia duszpasterskie 

+48 67 254 71 81

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Na III Niedzielę Wielkanocną

18 kwietnia 2021r.

Dzisiaj III Niedziela Wielkanocna - Niedziela Biblijna i początek Tygodnia Biblijnego.
Msze święte o godzinie 8:00, 9:45 - w Kaplicy "POD DĘBEM", 11:00 i 17:00

W każdej Mszy św.  – obowiązkowo należy zakryć zakryć usta i nos.
W tygodniu Msze święte o godzinie 18:00.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Na Niedzielę Miłosierdzia Bożego

11 kwietnia 2021r.

Dzisiaj Niedziela Miłosierdzia Bożego.
Msze święte o godzinie 8:00, 9:45 - w Kaplicy "POD DĘBEM", 11:00 i 17:00

W każdej Mszy św.  – obowiązkowo należy zakryć zakryć usta i nos.
W tygodniu Msze święte o godzinie 18:00.

Dzisiaj składka inwestycyjna dla naszej Parafii.