Przemyśl przy ołtarzu 

+48 67 254 71 81

W Chrystusie staliśmy się nowym stworzeniem: stary człowiek przeminął, a narodził się nowy człowiek, duchowy i Boży. Ten człowiek Boży doświadcza, że wszystko stało się nowe, on już nie żyje dla siebie, lecz kieruje nim miłość Chrystusa, który za niego i dla niego umarł i zmartwychwstał. W Nim ma udział w Boskiej naturze i widzi siebie w perspektywie szczęśliwej wieczności. Jest teraz w rękach swego Pana i Zbawiciela, który ma wszelką władzę i moc nad wszystkim w niebie i na ziemi. Wystarczy jedno Jego słowo, aby wszelkie burze w naszym życiu uciszyły się i zniknęły.

MAREK RISTAU

Zmartwychwstaniemy i otrzymamy niebiańskie, chwalebne ciała i już na zawsze będziemy z Panem. Dla nas żyć to Chrystus, a umrzeć to zysk, bowiem nasza wieczna ojczyzna, nasz wieczny dom jest w niebie, gdzie przebywa Chrystus. Dopóki żyjemy na tym świecie, staramy się Jemu podobać każdym naszym czynem, ponieważ wszyscy staniemy przed Nim w dniu sądu, a wtedy odbierzemy zapłatę za swoje uczynki dokonane w ciele, złe lub dobre.

MAREK RISTAU

Do wolności wyswobodził nas Chrystus! Nie jesteśmy już w niewoli prawa, ale jesteśmy pod łaską, poddani prawu miłości w Chrystusie Jezusie. Miłość Boża wypełnia nasze serca, dlatego miłujemy się wzajemnie miłością braterską, która jest wypełnieniem prawa. Prawda Ewangelii wyzwoliła nas i uczyniła prawdziwie wolnymi w Duchu Pańskim, teraz zatem miłością Chrystusową ożywieni, służymy sobie wzajemnie i miłujemy jeden drugiego, tak jak On nas umiłował.

MAREK RISTAU

Wszystko przemija i przeminie, niebo i ziemia przeminą, nastanie nowe stworzenie, nowe niebo i nowa ziemia. Pierwsze rzeczy przeminą i wszystko będzie nowe, a Bóg będzie wszystkim we wszystkim...Tam śmierci już więcej nie będzie, ani żadnego zła i nieprawości. Wiemy, że Bóg, który wskrzesił Jezusa, z Jezusem przywróci życie także nam. Zbliża się już koniec wszystkiego, ale radujemy się, bo nasze doczesne utrapienia i uciski, przyniosą nam bezmiar wiekuistej chwały w domu Ojca, w domu wiecznie trwałym w niebie.

MAREK RISTAU

Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: "Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata".

MAREK RISTAU