Przemyśl przy ołtarzu 

+48 67 254 71 81

Jezus z Nazaretu jest Mesjaszem, Synem Boga Żywego. On jest tajemnicą Boga objawioną ludzkości. Tylko w Nim, ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Panu, mamy życie wieczne. Ojciec objawił nam swojego Syna i każdy, kto w Niego wierzy, nie umrze na wieki, ale żyć będzie w Królestwie Niebieskim. Chrystus jest ponad wszystkim, bowiem z Niego i przez Niego, i dla Niego jest wszystko. Do Niego należy wszelka władza i moc w niebie i na ziemi, wczoraj i dziś i na wieki. Jemu niech będzie chwała na wieki.

MAREK RISTAU

Modlitwa wiary ma wielką moc, ponieważ Bogu podoba się wiara. Bez wiary nie można podobać się Bogu, który nagradza tych, którzy Mu ufają. Niezależnie od okoliczności mamy nie porzucać naszej ufności, a zobaczymy jak bardzo będzie ona nagrodzona. Bóg bowiem zawsze współdziała ku dobremu z tymi, którzy Mu ufają i kochają Go.

MAREK RISTAU

Chrystus jest Słowem Przedwiecznym, które ciałem się stało i zamieszkało między nami. On jest odblaskiem chwały Boga i odbiciem Jego istoty. Ewangelia przyniosła nam światło o chwale Chrystusa, który jest widzialnym obrazem Boga niewidzialnego. Wszystko zostało stworzone przez Chrystusa i dla Jego chwały. W Nim ukryta jest cała chwała Boża. W Nim mieszka cała pełnia Bóstwa i Boskości.

MAREK RISTAU

Uczeń Jezusa żyje jedynie z wiary, ponieważ chrześcijaństwo jest nowym sposobem życia, polegającym na tym, że nasze obecne życie w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego. Chrześcijanin to człowiek wierzący w Jezusa Chrystusa, który ma w sobie Jego Słowo, Jego Ducha, postępuje tak jak On postępował i czyni to, co On czynił. Przez wiarę jesteśmy jedno z Chrystusem i wszystko, co Jego należy do nas.

MAREK RISTAU

Bóg dał nam Syna swego i Ducha swego. Kto wzgardzi Jego łaską i miłością, nie wejdzie do Królestwa Bożego. Jeśli bowiem kto miłuje świat i to, co jest na świecie, nie ma w nim miłości Ojca, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. Wszystko jest niczym w porównaniu z najwyższą wartością poznania Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, Pana i Zbawiciela naszego.

MAREK RISTAU