Przemyśl przy ołtarzu 

+48 67 254 71 81

Gdzie Królestwo Boże, tam znaki i cuda, ponieważ Królestwo Boże nie polega na słowie, ale na mocy Bożej. Kto wierzy, że Jezus jest Mesjaszem, z Boga się narodził i czyni to samo, co czynił Jezus: uzdrawia chorych, wypędza demony, wskrzesza umarłych. Tak działa przez nas Duch Święty, którego otrzymuje od Ojca każdy, kto wierzy, że Jezus jest Panem i Mesjaszem Bożym. Błogosławiony jest ten, kto wierzy, że Jezus Mesjasz jest ten sam wczoraj i dziś i ten sam także na wieki.

MAREK RISTAU

Wiara bez uczynków jest martwa sama w sobie. Nawrócenie bez owocu nawrócenia nic nie znaczy. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i wrzucone w ogień. Jezus wybrał nas, abyśmy szli i przynosili owoc trwały i obfity. On chrzci nas w Duchu Świętym i w ogniu, abyśmy obumarli dla siebie i żyli dla Niego. Kto żyje tylko dla siebie, będzie spalony w ogniu nieugaszonym.

MAREK RISTAU

Nikt nie może przyjść do Chrystusa, jeśli nie jest mu to dane od Ojca. To Ojciec wyrwał nas z mocy ciemności i przeniósł pod panowanie swego umiłowanego Syna, w którym odpuścił nam wszystkie grzechy przez Jego krew. Ojciec przez Chrystusa pojednał ze sobą wszystko, co jest na ziemi i na niebie, przywracając pokój przez krew krzyża Jego.

MAREK RISTAU

Każdy człowiek żyjący na tej ziemi, musi mieć swoją godzinę powstania ze snu niewiary i potępienia. Słowo Boże mówi: Obudź się, który śpisz i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. Tylko przyobleczeni w Chrystusa, chodzimy w światłości, ubrani w zbroję światła, nie troszcząc się już o sprawy ciała i świata, ale o sprawy Pańskie. Jeszcze tylko mała chwila, a przyjdzie Ten, który ma przyjść i nie będzie zwlekał.

MAREK RISTAU

Idziemy do Królestwa Bożego wąską drogą, pośród wielu ucisków i prześladowania. Nie jest bowiem uczeń nad mistrza, Jego prześladowali i nas prześladują. Chrystus nam wszystko przepowiedział. Kto należy do Pana - jest odrzucony przez ten świat. Ale kto wytrwa do końca, uratuje swoją duszę i będzie zbawiony.

MAREK RISTAU