Przemyśl przy ołtarzu 

+48 67 254 71 81

Zbliża się już koniec wszystkiego, a im bliżej końca czasów, tym bardziej mamy czuwać i być gotowymi na drugie przyjście Pana w wielkiej chwale i potędze. Nadchodzi bowiem dzień Boży, o którym wie tylko Ojciec, gdy niebiosa w ogniu stopnieją i rozpalone żywioły rozpłyną się, a ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. To będzie dzień, gdy każdy stanie przed trybunałem Chrystusa, a jeśli sprawiedliwi z trudem dostąpią zbawienia, to bezbożni i grzeszni, gdzież się znajdą?

MAREK RISTAU

Jesteśmy w rękach dobrego Pasterza i nikt nie wyrwie nas z Jego rąk. Przez wiarę weszliśmy do miejsca uniewinnienia i nie ma już dla nas potępienia. Niczego nam nie brakuje, bo w Chrystusie mamy wszystko. Narodziliśmy się na nowo i staliśmy się nowym stworzeniem, człowiekiem duchowym, napełnionym Duchem Świętym i mocą. W Chrystusie zmartwychwstaniemy do życia w Królestwie Niebieskim, gdzie śmierci już więcej nie będzie, ani cierpienia, ani trudu...

MAREK RISTAU

Dzięki miłosierdziu Boga jesteśmy ukryci w Chrystusie, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Chrystus ukrzyżowany jest głupstwem dla świata, ale dla nas, którzy wierzymy, jest życiem i zmartwychwstaniem. Wszyscy, którzy w Nim umrą, w Nim też zmartwychwstaną. Chrystus w każdej chwili może zstąpić z nieba, bo nie znamy dnia ani godziny Jego powtórnego przyjścia. Kto chce być z Nim na zawsze, ma trwać w gotowości na spotkanie z Panem.

MAREK RISTAU

Dzień Pański przyjdzie niespodzianie jak złodziej w nocy, ale synowie dnia i światłości są świadomi, że tak będzie i ów dzień nie zaskoczy ich jak złodziej. Tylko ci, którzy należą do ciemności i nocy, zostaną zaskoczeni i ten dzień przypadnie na nich znienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Mamy czuwać i modlić się w każdym czasie, abyśmy mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić i stanąć przed Synem Człowieczym.

MAREK RISTAU

Ażeby Słowo Boże mogło zmienić nasze życie, trzeba w nie uwierzyć. Trzeba uwierzyć, że to słowo, które słyszymy, jest rzeczywiście i prawdziwie słowem Boga Żywego i Wiekuistego. Wówczas rodzi się w naszym sercu wiara Boża. Mając zaś w sercu i w ustach słowo wiary, dostępujemy usprawiedliwienia i zbawienia.

MAREK RISTAU