Przemyśl przy ołtarzu 

+48 67 254 71 81

Gdy nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty, aby wykupił nas z niewoli grzechu, usynowił i napełnił Duchem Świętym. Chrystus narodził się na ten świat, abyśmy w Nim mogli narodzić się na nowo z Ducha Bożego i odziedziczyć Królestwo Boże. Nie wystarczy bowiem narodzić się z ciała, trzeba jeszcze po raz drugi narodzić się z Ducha.

MAREK RISTAU

Dotarła do nas Dobra Nowina o Synu Boga, który przyszedł na świat jako potomek króla Dawida, a przez powstanie z martwych potwierdził, że jest pełnym mocy Synem Bożym. W Nim otrzymaliśmy łaskę zbawienia i przywilej, aby iść i pozyskiwać wszystkich ludzi do posłuszeństwa Bogu. On bowiem pragnie, aby każdy człowiek narodził się na nowo i stał się uczestnikiem Jego boskiej natury i dziedzicem Królestwa Bożego.

MAREK RISTAU

Wiara bez uczynków jest martwa sama w sobie. Nawrócenie bez owocu nawrócenia nic nie znaczy. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i wrzucone w ogień. Jezus wybrał nas, abyśmy szli i przynosili owoc trwały i obfity. On chrzci nas w Duchu Świętym i w ogniu, abyśmy obumarli dla siebie i żyli dla Niego. Kto żyje tylko dla siebie, będzie spalony w ogniu nieugaszonym.

MAREK RISTAU

Gdzie Królestwo Boże, tam znaki i cuda, ponieważ Królestwo Boże nie polega na słowie, ale na mocy Bożej. Kto wierzy, że Jezus jest Mesjaszem, z Boga się narodził i czyni to samo, co czynił Jezus: uzdrawia chorych, wypędza demony, wskrzesza umarłych. Tak działa przez nas Duch Święty, którego otrzymuje od Ojca każdy, kto wierzy, że Jezus jest Panem i Mesjaszem Bożym. Błogosławiony jest ten, kto wierzy, że Jezus Mesjasz jest ten sam wczoraj i dziś i ten sam także na wieki.

MAREK RISTAU

Każdy człowiek żyjący na tej ziemi, musi mieć swoją godzinę powstania ze snu niewiary i potępienia. Słowo Boże mówi: Obudź się, który śpisz i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. Tylko przyobleczeni w Chrystusa, chodzimy w światłości, ubrani w zbroję światła, nie troszcząc się już o sprawy ciała i świata, ale o sprawy Pańskie. Jeszcze tylko mała chwila, a przyjdzie Ten, który ma przyjść i nie będzie zwlekał.

MAREK RISTAU