Budowa kościoła w Chojnie 

+48 67 254 71 81

„Rozliczenie budowy Kościoła w Chojnie”

Na podstawie powyższego dokumentu, na który można trafić przeglądając materiały archiwalne dotyczące powstawania parafii i budowy kościoła, można się zorientować, skąd nasi dziadowie mieli środki na budowę kościoła, bo wiadomo, że nie zawsze wystarczą dobre chęci.

 

„Kasa budowlana miała następujące dochody:

 • Podatek dobrowolny od parafian za rok 1926: 3468,50 zł
 • Podatek dobrowolny od parafian za rok 1927: 6209,29 zł
 • Podatek dobrowolny od parafian za rok 1928: 3549,00 zł
 • Podatek dobrowolny od parafian za rok 1929: 1729,50 zł
 • Pożyczka długoterminowa z Kasy Krajowej: 10000,00 zł
 • J. E. Ks. Kardynał ofiarował łaskawie: 2000,00 zł
 • Publiczna kwesta: 1900,00 zł
 • Legat Tonakowej, pożyczka z Kasy Kościelnej: 100,00 zł
 • Legat Grosia: 245,00 zł
 • Legat Terki: 300,00 zł
 • Wydział Powiatowy ofiarował: 10000,00 zł
 • Łaski wydzierżawione za rok 27/30: 7500,00 zł

Razem: 47001,29 zł

Wyszczególnienie rozchodu:

 • Robocizna (murarze i cieśle): 15221,68 zł
 • Materiał budowlany i rzemieślniczy: 22085,54 zł
 • Różne: 1575,57 zł
 • Rozchód dla rzemieślników, których pokwitowania znajdują się w Banku Ludowym we Wronkach wg. załączonego wyciągu do kwitów: 6943,00 zł
 • Kasa Krajowego Banku Pożyczkowego w Poznaniu przyjęła na dobro rachunek amortyzacyjnych i innych: 1175,50 zł

Razem: 47001,29 zł

Resztę materiałów jak np. drewno budowlane, cegłę, wapno itp. otrzymałem od różnych dobrodziejów gratisowo. Gospodarze zaś zwozili wszelki materiał, nieraz z odległości 25km bezinteresownie. Robotnicy bardzo wiele pomagali za darmo przy kopaniu fundamentów, zwożeniu i składowaniu materiałów budowlanych."
Chojno, dnia 18 października 1931 roku.
(podpisani) Ksiądz Kopeć
Dozór Kościelny: Stanisław Bak, Walenty Radziej, M.Piasek, Stanisław Dokrzewski