Ogłoszenia duszpasterskie na XXIII niedzielę zwykłą 

+48 67 254 71 81

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NA 23 NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ
06 września 2020r.

Dzisiaj XXIII niedziela zwykła.

W każdej Mszy św.  - bez ograniczeń liczby wiernych – obowiązkowo należy zakryć zakryć usta i nos.
Msze święte o godzinie 8:00, 11:00 i 18:00
o godzinie 9:45  w Kaplicy „Pod Dębem”.

W dni powszednie Msza św. o godz. 19:00.

W następną niedzielę składka inwestycyjna dla naszego kościoła.

  1. Kontynuujemy lekturę Pisma św. w rodzinach. W tym tygodniu czytamy II List do Koryntian rozdz. VIII.
  2. W dniach 03-06 września odbywać się będą Dni Odpustowe poświęcone Matce Bożej Lubaskiej Królowej Rodzin.
  3. W dniu 8 września święto Narodzenia NMP oraz błogosławieństwo ziarna na zasiew.
  4. W dniach 13-19 września Tydzień Wychowania.
  5. Zachęcamy do korzystania z prasy katolickiej wyłożonej na stoliku pod chórem.