Ogłoszenia duszpasterskie na XXIV niedzielę zwykłą 

+48 67 254 71 81

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NA 24 NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ
1
3 września 2020r.

Dzisiaj XXIV niedziela zwykła.

W każdej Mszy św.  - bez ograniczeń liczby wiernych – obowiązkowo należy zakryć zakryć usta i nos.
Msze święte o godzinie 8:00, 11:00 i 18:00
o godzinie 9:45  w Kaplicy „Pod Dębem”.

W dni powszednie Msza św. o godz. 19:00.

Dzisiaj składka inwestycyjna dla naszego kościoła.

  1. Kontynuujemy lekturę Pisma św. w rodzinach. W tym tygodniu czytamy II List do Koryntian rozdz. X.
  2. W dniu 14 września (poniedziałek) święto Podwyższenia Krzyża Świętego.
    A w dniach 17-20 września odbywać się będzie Wielki Odpust w Biezdrowie „Wielka tajemnica wiary”.
  3. W dniu 18 września (piątek) święto św. Stanisława Kostki, patrona Polski – imieniny Arcybiskupa Metropolity.
  4. W dniu 20 września (niedziela) Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu.
  5. Zachęcamy do korzystania z prasy katolickiej wyłożonej na stoliku pod chórem.