Przemyśl przy ołtarzu 

+48 67 254 71 81

Zmartwychwstał Chrystus, nasz Pan i nadzieja chwały wiecznej. Zmartwychwstał Chrystus i żyje dziś i na wieki. On żyje i my żyjemy w Nim, ponieważ kto wierzy w Niego, przeszedł ze śmierci do życia wiecznego. W Nim umarliśmy dla grzechu i w Nim wkroczyliśmy w nowe życie - i z Nim jesteśmy ukryci w Bogu. Gdy Pan przyjdzie powtórnie w chwale Ojca, wtedy i my razem z Nim ukażemy się w chwale. Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał i przyjdzie po raz drugi, aby zabrać do Królestwa Bożego tych, którzy narodzili się powtórnie z wody i z Ducha.

MAREK RISTAU

Stało się to wszystko, żeby się wypełniły Pisma, gdzie jest napisane, że Chrystus miał cierpieć i umrzeć dla naszego zbawienia. Syn Boży stał się człowiekiem, ogołocił samego siebie, uniżył samego siebie, stając się posłusznym aż do śmierci... A umarł jak przestępca na krzyżu... Dlatego też Bóg nad wszystko Go wywyższył i nadał Mu imię, które jest ponad wszelkie imię. Jezus Chrystus jest Panem.

MAREK RISTAU

Słowo Boże budzi nas ze snu niewiary i rodzi wiarę w Jezusa Chrystusa, jedynego zbawiciela świata. On jest światłością świata, kto idzie za Nim, ma światło życia i ujrzy Królestwo Boże. Cały świat leży w ciemności i mocy złego ducha. Jezus przyszedł na świat, aby dać świadectwo prawdzie, kto jest z prawdy, słucha Jego głosu i żyje Jego nauką. Byliśmy ciemnością, lecz teraz jesteśmy światłością w Panu.

MAREK RISTAU

Kto wierzy w Jezusa, nie umrze na wieki, bo On jest zmartwychwstaniem i życiem wiecznym! Ojciec wskrzesił Jezusa z martwych i nasze ciała również wskrzesi z martwych, mocą mieszkającego w nas swego Ducha. Wszechmogący Bóg ożywia umarłych i to, czego nie ma, powołuje do istnienia. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych, dla Niego bowiem wszyscy są żyjącymi. Dla Niego nie ma umarłych.

MAREK RISTAU

Błogosławieni, którzy słysząc głos Pana, serc nie zatwardzają, ale nawracają się i wierzą Ewangelii. Ewangelia jest bowiem mocą Bożą zbawiającą każdego, kto wierzy, że jedynie w Chrystusie Jezusie jesteśmy uniewinnieni z wszystkich grzechów i mamy pokój z Bogiem na wieki. Chrystus jest naszym zmartwychwstaniem i życiem wiecznym. On jest źródłem wody żywej, wypływającej z wnętrza każdego, kto wierzy w Niego. Kto pije wodę życia, którą On nam daje, nie będzie już pragnął, bo ma w sobie życie wieczne.

MAREK RISTAU