Przemyśl przy ołtarzu 

+48 67 254 71 81

Kto wierzy w Chrystusa, już nie żyje, ale żyje w nim Chrystus. Dla wierzącego bowiem żyć to Chrystus, a umrzeć to żyć w Chrystusie na wieki. Wierzący nie żyje już dla siebie, ale żyje dla Chrystusa - w życiu i w śmierci należy do Pana. Nasze życie ma być zawsze zgodne z Ewangelią Chrystusową.

MAREK RISTAU

Z Chrystusem jesteśmy ukrzyżowani, a zatem umarliśmy, a żyje w nas Chrystus zmartwychwstały. Odtąd nie żyjemy już dla siebie, ale żyjemy dla Pana, należymy do Pana, jesteśmy Jego własnością na wieki. Chrystus bowiem umarł i powrócił do życia, aby panować nad żywymi i umarłymi i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca.

MAREK RISTAU

Łaska jest cenniejsza od życia. Łaska zbawienia przyszła przez Jezusa Chrystusa. Kto wierzy w Niego, ma życie wieczne, bo dzięki tej wierze, zbawiona jest dusza jego. Czymże jest wszystko, co jest na świecie, w porównaniu z wiecznym zbawieniem w Chrystusie Jezusie? Cóż bowiem pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swej wieczną szkodę poniósł? Kto kocha świat, nie ma w nim miłości Ojca i Jego Chrystusa.

MAREK RISTAU

Miłość z Boga czyni tylko dobro, miłość nigdy nie czyni zła. Otrzymaliśmy dar wiary Bożej, która działa przez miłość i dlatego możemy miłować się wzajemnie tak jak Chrystus nas umiłował. Miłość nie krzywdzi nikogo, miłość nie szuka swego, ale zawsze szuka dobra bliźniego. W Chrystusie nie jesteśmy już nikomu nic winni, oprócz miłości wzajemnej. Gdy miłujemy jeden drugiego, podobamy się Bogu i jesteśmy prawdziwie wolni, bo gdzie Duch miłości, tam pełnia wolności.

MAREK RISTAU

Jezus z Nazaretu jest Mesjaszem, Synem Boga Żywego. On jest tajemnicą Boga objawioną ludzkości. Tylko w Nim, ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Panu, mamy życie wieczne. Ojciec objawił nam swojego Syna i każdy, kto w Niego wierzy, nie umrze na wieki, ale żyć będzie w Królestwie Niebieskim. Chrystus jest ponad wszystkim, bowiem z Niego i przez Niego, i dla Niego jest wszystko. Do Niego należy wszelka władza i moc w niebie i na ziemi, wczoraj i dziś i na wieki. Jemu niech będzie chwała na wieki.

MAREK RISTAU