Przemyśl przy ołtarzu 

+48 67 254 71 81

Wierzymy, że Jezus z Nazaretu jest Barankiem Bożym, który zgładził grzech świata. Wierzymy, że Jezus Mesjasz jest Synem Bożym, który przyszedł przez wodę i krew: został zanurzony w wodzie i przelał swoją krew. Kto wierzy, że Jezus jest Mesjaszem i Synem Bożym, ten zwycięża świat, bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat.

MAREK RISTAU

Wiara jest fundamentem, na którym stoimy. Na wierze stoimy, na Słowie Bożym. To, co powiedział Bóg jest jedyną rzeczywistością, wieczną rzeczywistością. Wiara rodzi się i wzrasta przez słuchanie i przyjmowanie Słowa Bożego do serca. Wiara Boża jest pewnością tego, czego nie widać. Wiara jest świadomością Bożą w nas, objawieniem Bożym w nas. Bez wiary nie można podobać się Bogu. Bez wiary nie ma zbawienia.

MAREK RISTAU

Mamy zawsze się radować i zawsze się modlić. Radość uwalnia modlitwę, smutek zaś, uśmierca ją. Radość bowiem jest z Boga, smutek natomiast pochodzi ze świata i prowadzi do śmierci, chyba że jest to smutek z Boga, który wywołuje skruchę ku nawróceniu. Królestwo Boże to radość w Duchu Świętym! Radosny duch jest zawsze wdzięczny za wszystko, bo Słowo Boże mówi, że wszelkie okoliczności i sytuacje są wolą Bożą dla nas w Chrystusie Jezusie. W Duchu Świętym jesteśmy więcej niż zwycięzcami w każdych okolicznościach naszego życia. Nic bowiem nie zdoła nas odłączyć od miłości Chrystusowej.

MAREK RISTAU

Jezus Chrystus na to się narodził i na to przyszedł na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha głosu Chrystusa i jest zbawiony. Bóg posłał swego Syna na ten świat, bo pragnie, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. Chrystus jest Prawdą i kto trwa w Nim, staje się wolny w Duchu Prawdy. Jezus Chrystus na to się narodził na ten świat, aby każdy, kto w Niego wierzy, narodził się na nowo z wody i z Ducha, bo musimy się narodzić na nowo, ponieważ inaczej nie wejdziemy do Królestwa Bożego.

MAREK RISTAU

Oczekujemy na powtórne przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa, a oczekując tego, staramy się, aby On nas znalazł bez plamy i skazy, w pokoju serca. W Dniu Pańskim, który nadejdzie znienacka, wszystko ulegnie zagładzie i nastanie nowe niebo i nowa ziemia, w których zamieszka sprawiedliwość. Oczekujemy i pragniemy gorąco nastania dnia Bożego, bo lepiej być z Panem. Dla nas bowiem, żyć to Chrystus, a umrzeć to zysk. Nasza wieczna ojczyzna jest w niebie. Idziemy do Ojca.

MAREK RISTAU