Przemyśl przy ołtarzu 

+48 67 254 71 81

Wszystko mamy od Boga jedynie przez Jezusa Chrystusa. W Nim otrzymaliśmy wieczne zbawienie i staliśmy się dziedzicami Boga. W Chrystusie zostaliśmy usynowieni i na dowód tego Bóg zesłał Ducha Syna swego do serc naszych, wołającego: Abba, Ojcze! A jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy, choć już wiemy, że będziemy do Niego podobni, gdyż zobaczymy Go takim, jakim jest. To, co Bóg przygotował tym, którzy Go miłują, przewyższa nieskończenie wszelkie nasze rozumienie i wyobrażenie.

MAREK RISTAU

Jezus Chrystus jest ofiarą przebłagalną za grzechy całego świata. On jest Barankiem Bożym, który zgładził grzech świata. On cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstał dla naszego usprawiedliwienia. W Jego imię jest głoszone wszystkim ludziom nawrócenie i odpuszczenie grzechów. Kto wierzy w Niego i zachowuje Jego przykazania, ten prawdziwie jest uczniem Pańskim, w którym miłość Boża jest doskonała.

MAREK RISTAU

Zbawieni jesteśmy przez wiarę w Ewangelię o Synu Bożym, Jezusie Chrystusie, którą przyjęliśmy i w której trwamy, sprawując swoje zbawienie z bojaźnią i drżeniem. Ta niebiańska Ewangelia mówi, że Chrystus umarł za grzechy nasze według Pism, i że został pogrzebany, a po trzech dniach powstał z grobu, zgodnie z Pismem. On wstał z martwych i żyje na wieki. Kto wierzy w Niego, ma życie wieczne.

MAREK RISTAU

Głosimy zmartwychwstanie Chrystusa, bo każdy, kto uwierzy w sercu swoim, że Bóg wskrzesił Go z martwych, będzie zbawiony. Każdy, kto uwierzy, że Jezus jest Panem i Mesjaszem, z Boga się narodzi i śmierci drugiej nie zazna na wieki. Kto uwierzy, że Jezus jest Synem Bożym, będzie zwycięzcą nad światem i diabłem, ponieważ Chrystus zwyciężył świat i jest większy od tego, który jest bogiem tego upadłego świata.

MAREK RISTAU

Panie Jezu, Ty będąc Bogiem, stałeś się człowiekiem, abyśmy my mogli stać się dziećmi Bożymi. Nie przyszedłeś na ziemię, aby Tobie służono, ale żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. Uniżyłeś samego siebie tak bardzo, że zająłeś ostatnie miejsce i byłeś posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Dlatego Ojciec wywyższył Cię ponad wszystko i stałeś się dawcą zbawienia dla wszystkich, którzy są Tobie posłuszni. Ty masz klucze śmierci i piekła. Na Twoje imię zegnie się każde kolano istot niebieskich, ziemskich i podziemnych, i wszyscy będą musieli uznać, tylko Ty jesteś Panem w chwale Boga Ojca.

MAREK RISTAU