Przemyśl przy ołtarzu 

+48 67 254 71 81

Ażeby Słowo Boże mogło zmienić nasze życie, trzeba w nie uwierzyć. Trzeba uwierzyć, że to słowo, które słyszymy, jest rzeczywiście i prawdziwie słowem Boga Żywego i Wiekuistego. Wówczas rodzi się w naszym sercu wiara Boża. Mając zaś w sercu i w ustach słowo wiary, dostępujemy usprawiedliwienia i zbawienia.

MAREK RISTAU

Miłość Boga i bliźniego jest streszczeniem prawa, miłość jest doskonałym wypełnieniem prawa. Wszystko przeminie, niebo i ziemia przeminą, wiara i nadzieja przeminą, ale miłość trwa na wieki. Bóg jest miłością i chce naszego serca kochającego Go ponad wszystko. Kto zaś kocha Boga, ten także kocha bliźniego swego. Kto natomiast nie kocha Boga, nie jest w stanie kochać ludzi prawdziwą miłością, niesamolubną i bezinteresowną.

MAREK RISTAU

Bóg pragnie, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Wszyscy są zaproszeni przez Boga do Królestwa Niebieskiego. Wszyscy są wezwani i powołani, ale wielu odrzuca dar usprawiedliwienia i łaskę zbawienia. Tylko ci, którzy przyjmą Bożą ofertę zbawienia, znajdą się w Królestwie Bożym. Kto uwierzy w Ewangelię, będzie usprawiedliwiony i zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony.

MAREK RISTAU

Nasz Bóg jest Panem jedynym i nie ma innego. Poza Nim nie ma Boga. Bez Niego nie ma niczego, poza Nim nie ma nic. Oprócz Niego wszystko jest nicością. Nasz Bóg jest Wiekuisty. Wielki jest nasz Bóg i Pan. On sam jedynie godzien jest wszelkiej chwały. Wszyscy bogowie pogan są ułudą, Pan zaś jest jedynym Stwórcą wszystkiego.

MAREK RISTAU

Chrystus wybrał nas, abyśmy szli i przynosili owoc. Łaską zbawieni przez wiarę, stworzeni jesteśmy w Nim do dobrych uczynków, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili. W czynieniu dobra mamy nie ustawać, bo gdy nadejdzie pora, będziemy zbierać plony, o ile w pracy nie ustaniemy. Ojciec, który jest w niebie, wynagrodzi każdy nasz trud dla Królestwa Bożego. On widzi w ukryciu, On wszystko przenika i sam wyznaczy cudowną nagrodę każdemu z nas.

MAREK RISTAU