Przemyśl przy ołtarzu 

+48 67 254 71 81

Mamy mieć te same dążenia, jakie były w Chrystusie Jezusie, tę samą miłość i pokorę. Mamy mieć Jego myślenie i usposobienie i postępować tak, jak On postępował. Jako narodzeni na nowo z Ducha Bożego, otrzymaliśmy nowe serce i nowego ducha, aby być naśladowcami Chrystusa, którzy nie umiłowali dusz swych aż do śmierci. Wszystko jest możliwe dla wierzącego, który ukochał Chrystusa bardziej niż własne życie, który cały czas w Nim wzrasta i ufa Mu we wszystkim.

MAREK RISTAU

Kto wierzy w Chrystusa, już nie żyje, ale żyje w nim Chrystus. Dla wierzącego bowiem żyć to Chrystus, a umrzeć to żyć w Chrystusie na wieki. Wierzący nie żyje już dla siebie, ale żyje dla Chrystusa - w życiu i w śmierci należy do Pana. Nasze życie ma być zawsze zgodne z Ewangelią Chrystusową.

MAREK RISTAU

Miłość z Boga czyni tylko dobro, miłość nigdy nie czyni zła. Otrzymaliśmy dar wiary Bożej, która działa przez miłość i dlatego możemy miłować się wzajemnie tak jak Chrystus nas umiłował. Miłość nie krzywdzi nikogo, miłość nie szuka swego, ale zawsze szuka dobra bliźniego. W Chrystusie nie jesteśmy już nikomu nic winni, oprócz miłości wzajemnej. Gdy miłujemy jeden drugiego, podobamy się Bogu i jesteśmy prawdziwie wolni, bo gdzie Duch miłości, tam pełnia wolności.

MAREK RISTAU

Z Chrystusem jesteśmy ukrzyżowani, a zatem umarliśmy, a żyje w nas Chrystus zmartwychwstały. Odtąd nie żyjemy już dla siebie, ale żyjemy dla Pana, należymy do Pana, jesteśmy Jego własnością na wieki. Chrystus bowiem umarł i powrócił do życia, aby panować nad żywymi i umarłymi i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca.

MAREK RISTAU

Łaska jest cenniejsza od życia. Łaska zbawienia przyszła przez Jezusa Chrystusa. Kto wierzy w Niego, ma życie wieczne, bo dzięki tej wierze, zbawiona jest dusza jego. Czymże jest wszystko, co jest na świecie, w porównaniu z wiecznym zbawieniem w Chrystusie Jezusie? Cóż bowiem pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swej wieczną szkodę poniósł? Kto kocha świat, nie ma w nim miłości Ojca i Jego Chrystusa.

MAREK RISTAU