Przemyśl przy ołtarzu 

+48 67 254 71 81

Nikt nie może przyjść do Chrystusa, jeśli nie jest mu to dane od Ojca. To Ojciec wyrwał nas z mocy ciemności i przeniósł pod panowanie swego umiłowanego Syna, w którym odpuścił nam wszystkie grzechy przez Jego krew. Ojciec przez Chrystusa pojednał ze sobą wszystko, co jest na ziemi i na niebie, przywracając pokój przez krew krzyża Jego.

MAREK RISTAU

Idziemy do Królestwa Bożego wąską drogą, pośród wielu ucisków i prześladowania. Nie jest bowiem uczeń nad mistrza, Jego prześladowali i nas prześladują. Chrystus nam wszystko przepowiedział. Kto należy do Pana - jest odrzucony przez ten świat. Ale kto wytrwa do końca, uratuje swoją duszę i będzie zbawiony.

MAREK RISTAU

Bóg tak umiłował świat, że Syna swego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Nie ma bowiem ani jednego sprawiedliwego i wszyscy muszą narodzić się na nowo z wody i z Ducha, aby wejść do Królestwa Bożego. Kto wierzy i pozostaje w Chrystusie, nowym jest człowiekiem, stworzonym według Boga w sprawiedliwości i prawdziwej świętości.

MAREK RISTAU

Zmartwychwstanie oznacza, że nie możemy już umrzeć, ponieważ na tamtym świecie śmierci już więcej nie będzie, a my będziemy podobni aniołom. W Chrystusie jesteśmy synami Bożymi, którzy przeszli ze śmierci do życia wiecznego. Chrystus jest zmartwychwstaniem i życiem. Kto w Niego wierzy, to choćby umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy w Niego, nie umrze na wieki.

MAREK RISTAU

Chrystus stał się grzechem za nas, abyśmy w Nim stali się sprawiedliwością Bożą. Przed obliczem Boga możemy chlubić się tylko tym, co uczynił Chrystus dla naszego zbawienia. On sam jest naszą sprawiedliwością, i uświęceniem i odkupieniem. Kto polega na Nim, będzie wywyższony, a kto polega na sobie, będzie poniżony. Bóg bowiem pysznych odrzuca, a pokornym łaskę daje.

MAREK RISTAU